Her kommer Trendeg

Trendeg.online er en nettbasert portal for deg som trenger et dytt på motiavsjon.

Her vil vil tilgjengeligjøre kunnskap og inspirasjon for løpetrening for små grupper som har behov for motivasjon og kompetanse. Tanken er at vi tilbyr unikt innhold som gjøres tilgjengelig for de som abonnerer. Vi kan legge ut ukeplaner, videoer, webinar, evt live-seanser ukentlig. Ønsket er å motivere til økt aktivitet i små grupper.

Feature one

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.

Feature two

Change the color to match your brand or vision, add your logo, choose the perfect layout, modify menu settings and more.